Výstavba zemědělských objektů

Jsme schopni provést výstavbu jednoduchých a středně obtížných staveb pro zemědělství a průmysl. Vzhledem ke specifickým technickým požadavkům, řešíme vždy poddodavatelským systémem dodávek a montáží

Průmyslové a zemědělské stavby realizujeme dle projektových podkladů z různých materiálů – především z betonu a ocelových skeletů s vyzdívkami z lehkých, tepelně izolačních materiálů.

 V oblasti zemědělských a průmyslových staveb provádíme realizaci následujících staveb

 

N

Rodinné farmy

 Obytnou a hospodářskou část pro živočišnou i rostlinnou výrobu

N

Ekologické a eko-turistické farmy

zaměřené na citlivé hospodaření v konkrétní krajině, eko-turistiku a řešení environmentálních vztahů

N

Objekty pro individuální a družstevní zemědělskou výrobu

 ustájení skotu, prasat, drůbeže a jiných zvířat, kompostárny, apod. A s tím spojené technologické a administrativní budovy

N

Výrobní objekty

stavby určené k drobnému a středně rozsáhlému podnikání, včetně potřebných technologií – výrobní haly, dílny

N

Skladové objekty a logistická centra

stavby v rámci logistických center, určené pro skladování a manipulaci výrobních surovin, polotovarů a výrobků k distribuci

N

Stavby pro malou energetiku a odpadové hospodářství

výstavba objektů k malé výrobě elektrické energie, stavby ke shromažďování a zpracování technologických a jiných odpadů