Demoliční práce

Demoliční práce jsou realizovány prostřednictvím těžké pásové mechanizace za splnění podmínek efektivnosti, účelnosti a bezpečnosti.